Het Transformatiespel

Wij hebben sinds kort kennis gemaakt met het Transformatiespel en één ding is duidelijk: Het is een wonderlijk spel!!
Zelf de meest nuchtere persoon zal versteld staan van het proces dat zich tijdens het spelen zal ontwikkelen.

Vandaar dat wij van De Kleine Vuurtoren dit graag met je wil delen in de vorm van bijeenkomsten, waarbij we dit spel zullen gaan spelen in kleine groepen.


Wat is het Transformatiespel?


Het Transformatiespel is een lichtvoetig krachtig en diepgaand middel om stil te staan bij je eigen levensspel en stappen te zetten tot verandering. Het spel ziet eruit als een gewoon gezelschapsspel met speelbord, pionnen, kaartjes en een dobbelsteen. Dit is echter geen spelletje of tijdverdrijf. Het spelen van het Transformatiespel is een bewuste stap in een diepgaand veranderingsproces.
Als aanleiding valt bij voorbeeld te denken aan de volgende thema's:
- Ontwikkelen van zelfvertrouwen;
- Balans tussen werk en privé, inspanning en ontspanning ;
- Relatieproblemen ;
- Uitwerken van een conflict;
- Werken aan of uitwerken van een persoonlijke visie;
- Omgaan met ziekte of handicap;
- Reïntegratie na ziekte;
- Ouder worden;
- Verliesverwerking;
- Ontwikkelen van vertrouwen, compassie, onvoorwaardelijke liefde, vrede etc.....................
In het Transformatiespel bepalen de spelers van tevoren een doel waarmee ze het spel willen spelen.
Vaak is dit een levensvraag waar je inzicht in wil krijgen, maar het kan ook over het bereiken van de gewenste situatie gaan.
Aan het begin wisselen de spelers de doelen met elkaar uit en besteden onder leiding van de spelleider aandacht aan een zo helder mogelijke formulering.
De helderheid van de vraagstelling bepaalt hoe helder de antwoorden uit het spel zijn.

Vraagstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

Ik sta op een kruispunt van wegen en wil verkennen wat de juiste richting voor mij is.
Ik wil meer helderheid over mijn financiële situatie.
Ik wil weten hoe ik met mijn gevoel van machteloosheid kan omgaan.
Ik wil weten hoe ik mijn lichamelijke blokkades kan oplossen.
Ik wil onderzoeken hoe ik het conflict met mijn collega op kan lossen.
Ik wil contact krijgen met het plezier en de wijsheid van het ouder worden.

Hoe werkt het Transformatiespel?

In de loop van het spel bewegen de spelers zich door vier niveaus.
Ze beginnen op het fysieke niveau waar het onder meer gaat om materie, geld gezondheid.
Daarna komen ze achtereenvolgens op het emotionele het mentale en het spirituele niveau.
Bij dat laatste gaat het om zingeving en inspiratie.
Het spel wordt gespeeld door 1 tot 4 spelers bij voorkeur met een begeleider.
De begeleider regelt het spelverloop helpt bij het mogelijk tegenkomen van verwarrende vragen/probleemsituaties.
De spelleider stuurt niet, maar ondersteunt en stimuleert.
Op het spelbord bewandelen de spelers het eigen levenspad.
Hierop komen zij direct of op symbolische wijze van alles tegen:
verwerven van inzicht, gebruik van vrije wil of intuïtie, in een depressie raken en daar weer uitkomen, verwerken van pijn, omgaan met belemmeringen, ontdekken van kwaliteiten enzovoorts.

De kaartjes die je trekt als je op bepaalde velden van het speelbord komt, sturen dit proces.
Deze kaartjes verhelderen, moedigen aan en confronteren, alles in relatie tot het speldoel van iedere speler.
Het spel prikkelt de creativiteit en stimuleert het samen delen.
De directe communicatie en de voortvarende interactie belichten dan het speldoel van vele kanten.

Hoe is het Transformatiespel ontstaan?

Het Transformatiespel is ontwikkeld door Joy Drake en Kathy Tyler in de Findhorn Foundation in Schotland.
Findhorn is een plek waar mensen vanuit de hele wereld naar toe komen en waar zij met elkaar willen leven vanuit voor hen belangrijke waarden.
Zij geven prioriteit aan hun persoonlijk en geestelijk groeiproces.
Binnen dat gegeven is er altijd veel ruimte voor diversiteit. Dogmatische opvattingen hebben hier geen plek.
Het leven in de context van de Findhorn Community is voor de bewoners een zeer verrijkende ervaring.
Er bestaat ook een groepsversie van het Transformatiespel, gezien de ruimte kunnen we het spel echter met maximaal 4 personen spelen.

Onderstaande symbolen zijn een onderdeel van het transformatiespel.
Tijdens het lopen met je “pionnetje” zul je deze tegenkomen en de bijbehorende kaarten met dezelfde symbolen zullen uitleg geven over de te nemen stappen.

123456
7891011 

ad. 1: Verdiep je inzicht;
ad. 2: Creëer een wonder in je leven;
ad. 3: Ontdek de andere kant van je blokkades;
ad. 4: Ervaar je wezenlijke kwaliteiten;
ad. 5: Laat je hart spreken;
ad. 6 Geef je intuïtie de ruimte;
ad. 7: Ervaar de waarde van geven;
ad. 8: Waardeer een ander en ook jezelf;
ad. 9: Doorbreek je grenzen;
ad 10: Durf je vrije wil te gebruiken;
ad.11: Word je pijn bewust en laat hem los.

Kortom…
Het Transformatiespel is een diepgaande en intieme belevenis.
Tegelijkertijd blijft het een spel, met alle lichtheid, speelsheid en afwisseling van dien.
In deze context creëer je samen een sfeer van openheid en vertrouwen.
Voorwaarde is dan ook om tijdens deze bijeenkomsten met respect om te gaan met elkaar en met ieders verloop tijdens het spel.

Het spelen van het transformatiespel neemt veel tijd in beslag.
Gestreefd wordt om de avondbijeenkomsten te laten duren van 19.00 tot uiterlijk 22.15 uur.

Daarnaast is het ook mogelijk om op zaterdag te spelen. Dit geeft de mogelijkheid om uitgebreider en dieper op het spel in te gaan. Voorwaarde voor de zaterdag is, dat er minimaal 4 personen zich hebben aangemeld.

De kosten van deze avond zijn inclusief koffie, thee en wat te knabbelen. Zaterdag is er een lunch inbegrepen. Kijk bij de prijzen voor de actuele prijs.

Voor bijeenkomsten kun je kijken bij het knopje “cursusdata” op de hoofdpagina.