De oorsprong van Reiki:

Reiki heeft in de één of andere vorm altijd al bestaan, maar werd aan het eind van de negentiende eeuw herontdekt door Dr. Mikao Usui. Het was een Japanse hoogleraar die op zoek was naar de manier waarop Christus en Boeddha tot genezing van ziekten kwamen d.m.v. handoplegging. Usui bezoekt vele kloosters en bestudeert vele geschriften in het Japans, Chinees en het Sanskriet. Na zeven jaar vindt hij in een Zen-klooster een Sutra waarin hij een formule met symbolen en een beschrijving staan waarmee Boeddha genezingen deed. Maar theorie en praktijk zijn verschillende dingen en Mikao Usui kan de symbolen niet gebruiken. Hij vraagt de abt van het klooster om advies en deze raadt hem aan om 21 dagen te mediteren op een heilige berg in de buurt.

Aan het eind van deze periode ontving hij in een visioen een aantal eeuwenoude symbolen, die de sleutel vormen tot het genezen met universele levensenergie. Deze symbolen zijn steeds doorgegeven van meester op leerling.

Mikao Usui

Chujiro Hayashi

Hawayo Takata

De opvolger van Dr. Usui, Chujiro Hayashi, stichtte onder andere Reiki-klinieken in Japan en wijdde de eerste vrouwelijke master in: Hawayo Takata, die later Reiki in de Verenigde Staten introduceerde. De kleindochter van Mevrouw Takata, Phyllis Lei Furumoto, is de huidige Grandmaster. Inger Droog is de Canadees-Nederlandse Reiki-Master die Reiki naar Nederland bracht.

Later heeft men dit verhaal geschiedkundig onderzocht en zijn er enkele twijfels opgekomen rond de echtheid van het verhaal. Waarschijnlijk zijn er enkele feiten aangepast om het aannemelijker te maken voor het “ongelovige” Amerikaanse publiek. Wat blijft is de kern van de werking van Reiki en dat is naar mijn mening waar het om draait. Mikao Usui is in ieder geval degene die Reiki heeft herontdekt en heeft doorgegeven, dat is het voornaamste.