foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
06-51034544/ 0320-261835
info@dekleinevuurtoren.nl
Marjon Bouwhuis

Holistische praktijk

De Kleine Vuurtoren

Laatste nieuws!

Tijdens de rommelroute in Lelystad is

Holistische praktijk De Kleine Vuurtoren geopend!

Wij verkopen onze tweedehandsspulletjes,

maar ik ben er dan ook voor vragen over de praktijk.

We zijn open van 10.30-16.00 uur.

Adres: Vijfherenlanden 88

Ik zorg voor koffie en thee,

je bent van harte welkom!

Het Tarot LabyrinT spel


Wij hebben sinds kort kennis gemaakt met het Het Tarot LabyrinT spel en dit is ook net als het Transformatiespel is een bijzonder spel!! Het heeft ons verwonderd wat voor inzichten je kunt krijgen door het spelen van dit spel. Vandaar dat wij van De Kleine Vuurtoren dit graag met je willen delen in de vorm van bijeenkomsten, waarbij we dit spel zullen gaan spelen in kleine groepen.


Uitleg van Het Tarot LabyrinT spel

Het Labyrint:

Het labyrint bestaat uit de 78 kaarten van de tarot en Iaat in één oogopslag de elementaire volgordes en verbanden in het spel zien.
De Grote Arcana:

De buitenste cirkel bestaat uit 21 kaarten van de Grote Arcana, in numerologische volgorde van de Magiër tot de Wereld . De kaart van de Zot ligt in het midden en is ook inhoudelijk de centrale kaart van het labyrint.
De Kleine Arcana:

In 4 halve spiralen, beginnend bij de Azen aan de buitenkant en in het midden eindigend met de kaarten van de hofhouding, vinden we de Staven, de Zwaarden, de Bekers en de Munten in hun traditionele volgorde.


Benodigdheden:

 • Een amulet: met jouw persoonlijke amulet doorloop je het spel, kies hierbij de kleur die je aanspreekt.

 • De dobbelsteen - Je verplaatst je in het spel door middel van het gooien van de dobbelsteen. Je doet zoveel stappen als de dobbelsteen aangeeft. Volg de pijlen.

 • Fiches: Iedere speler ontvangt aan het begin van het spel 10 houten fiches uit de pot.

 • Eventueel: pen en papier om je route, de teksten, indrukken en dergelijke op te schrijven.

 • Een tarotspel van het type Rider Waite.

De structuur van het spel:

 1. Bij elke kaart vind je een kort "orakeltje" - De tekst is zeer beknopt, dus weinig genuanceerd. Leg de tekst uit in het licht van de vraag die je hebt gesteld aan het begin van het spel. Kijk ook goed naar de kaarten zelf, gebruik er eventueel een tarotboek bij met een meer genuanceerde tekst.
 1. Opdrachten: Bij veel teksten zul je een opdracht aantreffen, die je uitnodigt om iets te doen in de "geest" van de kaart. Neem de vrijheid om de opdrachten naar eigen inzicht uit te voeren, ook naargelang de vraag die je hebt gesteld. Neem steeds rustig de tijd om de opdrachten te begrijpen en uit te voeren. Soms wordt de hele groep betrokken bij de uitvoering van de opdracht. Van de medespelers wordt verwacht dat ze voeling houden met de speler die de opdracht krijgt en een actieve bijdrage leveren.
 2. Verwijzingen: Soms word je' verwezen naar een andere kaart in het spel. Probeer te begrijpen waarom dat zo is. Volg óók de instructies van de tweede kaart.
 3. Fiches: Bij sommige opdrachten moet je fiches betalen, ontvangen of verdelen. Geef hier je eigen inhoud aan in verband met je doel en je route. De fiches staan voor alle middelen die je ter beschikking staan om je leven concreet vorm te geven: talenten, vaardigheden, bezit, praktische ervaring. De fiches in de pot staan voor de collectieve middelen. Als je aan de pot moet betalen, draag je bij aan de groep, de maatschappij of de kosmos. Wat je ontvangt uit de pot, komt je toe vanuit de groep, de maatschappij of de kosmos. ledere speler is mede verantwoordelijk voor de collectieve middelen. Als je geen fiches meer hebt en je moet betalen. is het duidelijk dat je moeite hebt met het omgaan met je middelen. Waar je ook bent op dat moment, ga onmiddellijk naar Pentagrammen Aas en vervolg je route van daaruit verder.
 4. Beurt overslaan: Deze opdracht zul je vinden bij kaarten die uitnodigen tot rust, bezinning of verdieping. Afhankelijk van je eigen behoefte en het tempo waarin gespeeld wordt kun je deze regel aanpassen.


Het verloop van het spel:


1. Het begin: Vooraf stelt iedere speler zich een doel. Vraag niet naar concrete feiten of voorspellingen, daar is dit spel niet voor bedoeld. Vraag bijvoorbeeld om
meer inzicht, om nieuwe inspiratie of om de verheldering van een dilemma of een thema. Formuleer je doel kort en helder. Stel je in op een proces van zelfonderzoek en intensief delen met je medespelers. Begin zo open mogelijk, als de Zot, klaar om van iedere ervaring te Ieren. Bespreek onderling de vragen die iedere speler stelt. Maak er een gemeenschappelijke onderneming van. Kies één van de vier elementen van de Kleine Arcana, die het beste past bij je vraag en plaats je amulet vóór de Aas van je element naar keuze. Dit is het startpunt voor de eerste worp: als je één gooit kom je op de Aas, als je twee gooit kom je op kaart Twee van het betreffende element, enzovoorts. Wie voor de Stavenreeks heeft gekozen mag beginnen. Een andere manier om het spel te beginnen is, om na de vaststelling van je doel, een kaart uit het spel te trekken en van dáár uit je eerste worp te doen.


2.Tijdens het spel: Doe steeds zoveel stappen met je amulet als het getal van de dobbelsteen aangeeft. Volg de pijlen. Wissel na elke beurt ervaringen uit. De andere spelers worden uitgenodigd om feedback te geven aan degene die aan de beurt is en zo nodig mee te werken aan de uitvoering van de opdracht. Neem de tijd!
Kijk vóór elke nieuwe beurt terug op de route die je hebt afgelegd. Let op: je doel of je thema kan gedurende het spel veranderen! Elke nieuwe worp met de dobbelsteen geeft in principe de gelegenheid om een nieuwe vraag te stellen.


3. Het einde: Het spel kent geen eindpunt. Meestal zal een groep vooraf al bepalen hoe lang het spel mag duren. Maar voel ook voor jezelf wanneer het genoeg is geweest. Stop op tijd: pogingen om iets te forceren brengen al gauw meer verwarring dan helderheid. Probeer naar het einde toe inzicht te krijgen in je route tot dan toe. Sluit het spel af met een laatste, samenvattende worp.


Het spelen van Het Tarot LabyrinT spel neemt veel tijd in beslag.

We proberen om de avondbijeenkomsten te laten duren van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur.


Daarnaast is het ook mogelijk om op zaterdag te spelen. Dit geeft de mogelijkheid om uitgebreider en dieper op het spel in te gaan. Voorwaarde voor de zaterdag is, dat er minimaal 4 personen zich hebben aangemeld.

De kosten van deze avond zijn inclusief koffie, thee en wat te knabbelen. Zaterdag is er een lunch inbegrepen. Kijk bij de prijzen voor de actuele prijs.


Voor bijeenkomsten kun je kijken bij het knopje “cursusdata” op de hoofdpagina.


Waarom Holistische praktijk De Kleine Vuurtoren?

 • Gratis kennismakingsgesprek
 • Huiselijke sfeer
 • Praktijk ook ’s avonds open
 • Sterk invoelend vermogen
 • Veel ervaring met kinderen
 • HSP ervaring
 • Verschillende workshops
 • Reikicursussen
 • Bloesemremedie-specialiste
 • Gecertificeerd NEI-therapeute
 • Gecertificeerd Reikimaster
 • Kindercoach
 • Geen onverwachte kosten


Copyright © 2018 Holistische praktijk De Kleine Vuurtoren Rights Reserved.