En jeux casino en ligne gratuits sans inscription plus amusants que nous vous désirez gagner en france jeux.
Wat doet Reiki:  Reiki heeft een genezende werking op lichaam en geest. Reiki ondersteunt de ontvanger bij datgene wat op dat moment het belangrijkst is. De ontvanger bepaalt ook bewust of onbewust hoeveel Reiki er wordt ontvangen en waarvoor. De “Reiki-gever” fungeert in feite alleen als doorgeefluik. Men ontvangt ook nooit meer Reiki dan men op dat moment aankan en het zet dan ook nooit meer in werking dan men aankan. Zoals eerder genoemd, heeft Reiki een genezende werking op lichaam en geest. Lichamelijke klachten kunnen behandeld worden, maar Reiki werkt nooit alleen in op de symptomen, maar altijd op de gehele mens. Er kan dus ook een verandering optreden in bijvoorbeeld, de ziekmakende negatieve gedachtepatronen.  

Het voornaamste is dat Reiki ons helpt het zelfgenezend vermogen weer op gang te brengen. Reiki stroomt naar datgene wat bijvoorbeeld ziekte, onrust, pijn of verdriet veroorzaakt of herstel in de weg staat. Hierdoor wordt men daar ook bewust van, waardoor verdriet, woede, angst e.d.  onder ogen gezien kunnen worden. Op dat moment kan men dat leren aanvaarden en los te laten. Eigenlijk heeft Reiki dus ook een helende werking.

De ontvanger geneest dus in feite zichzelf door Reiki te ontvangen. Belemmeringen in het leven worden als het ware steeds iets opgeruimd. Door dit opruimen van lichamelijke en geestelijke belemmeringen ontstaat er ruimte. Deze ruimte kan dan weer benut worden voor levenskracht en groei, voor het ontwikkelen van talenten die altijd al aanwezig waren, maar die dus nooit eerder de kans hebben gekregen om te groeien.   Zie voor de mogelijkheid voor het ontvangen van een behandeling het onderdeel: “De inhoud van een behandeling”.