Het behandelen van kinderen bij De Kleine Vuurtoren:

Elke ouder wil graag zijn of haar kind gelukkig zien. Wanneer het niet goed gaat met je kind, en je kind is niet gelukkig, maak je je als ouder zorgen. Naast het behandelen van volwassenen kunnen ook kinderen bij ons behandeld worden. Kinderen behandelen vereist een andere aanpak. Als therapeut moet je je overigens wel kunnen inleven in de problemen die kinderen kunnen hebben om de behandeling een positieve wending te geven.

Doordat ik (Marjon) naast onze praktijk ook nog voor een deel in het basisonderwijs werk, vormt dit geen probleem. Vanaf 1992 geef ik les aan kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar en het omgaan met kinderen is me dus niet vreemd. Ik verplaats mij zoveel mogelijk de gedachten van het kind en werk vervolgens vanuit daaruit naar een inzicht en oplossing toe. Door tijdens een consult een kind bewust te laten worden van wat er speelt en dat iemand zelf vaak al een oplossing bij zich draagt, wordt er al een proces op gang gebracht, zowel bij het kind, als de ouder.                                                           

Het werken met kinderen (en ouders) gebeurt overigens vanuit intuïtie in combinatie met rationele kennis, deze combinatie vormt voor mij de basis binnen het contact. Het is goed om steeds naar de signalen die een kind geeft te luisteren en te kijken. Eventueel ook de dingen die leerkrachten vertellen over je kind kunnen van belang zijn om te onthouden of eventueel op te schrijven. Vaak zijn dit signalen dat je kind niet lekker in zijn vel zit.

Prikkels en gevoeligheid:

Tegenwoordig hoor je ook vaak de kreten ‘Nieuwetijdskinderen’, Sterrenkinderen of ‘Indigokinderen’. Voor mij zijn alle kinderen ‘van deze tijd’. Ik negeer hiermee niet dat kinderen van deze tijd over een extra gevoeligheid beschikken, maar ik ben er niet zo weg van kinderen een ‘stempel’ te geven. De zuiverheid waarmee kinderen van nu in het leven staan, is mooi om te zien. Vooral jonge kinderen staan nog duidelijk in contact met hun zuiverheid en zijn hierdoor goed met henzelf verbonden. Dit maakt het vaak goed mogelijk om een ingang voor de behandeling te vinden. De gevoeligheid van kinderen maakt dat ze ook de dagelijkse (leef) prikkels opnemen.

De gewone dagelijkse gebeurtenissen zitten vol met prikkels voor kinderen. Denk maar eens aan computerspelletjes, mobiele telefoons, televisie. Daarnaast zijn er nog tal van andere soorten prikkels die kinderen kunnen oppikken zoals spanningen die zich thuis afspelen, verdriet van een overlijden van bijvoorbeeld opa of oma, of gevoelens van een ander kind bijvoorbeeld door een gebeurtenis op school.
Kinderen (en volwassenen ook) kunnen niet altijd het onderscheid maken welke gevoelens van henzelf zijn en welke gevoelens opgepikt zijn van anderen. Ze kunnen hier echter wel veel last van hebben, het kan ze belemmeren in hun geluk!
Het uiten van deze gevoelens hiervan zie op verschillende manieren gebeuren. Het ene kind kan ineens heel druk gedrag vertonen, even de behoefte voelen te schreeuwen, het andere kind wordt juist stil en trekt zich opvallend terug in zichzelf, of verdrietig, of krijgt psychosomatische klachten als hoofdpijn of buikpijn. Het is dan belangrijk om proberen te achterhalen waarom dit gebeurt en te kijken wat er achter deze klachten zit.

Hoe wordt er behandeld? 

De intake wordt over het algemeen samen met een kind gehouden, er is wat speelgoed aanwezig, maar het is verstandig om een kind iets vertrouwds van zichzelf mee te laten nemen, een knuffel of een pop bijvoorbeeld, deze kunnen soms ook als veilige ‘tussenpersoon’ fungeren.

Wanneer het een traumatische gebeurtenis betreft, is er een gesprek vooraf zonder het kind.
Vervolgens wordt samen met het kind en de ouders besproken wat we kunnen doen om de betreffende klacht(en) te verhelpen 

Wanneer kinderen mij echter vragen om iets niet door te vertellen, zal ik daar op een discrete manier mee omgaan. Natuurlijk breng ik ouders of verzorgers wel altijd op de hoogte van de uitkomst en vorderingen van de behandeling, zonder daarbij het vertrouwen van het kind in mij te beschamen. Dit werkt prettig, een kind voelt zich veilig om dingen te kunnen vertellen, waardoor de behandeling gemakkelijker kan verlopen.

In principe worden kinderen in bijzijn van hun ouder(s) of verzorger(s) behandeld. Soms geeft een kind zelf aan dat hij of zij liever alleen behandeld wil worden en soms adviseer ik zelf dat het beter is om even buiten de praktijkruimte te wachten.

Meestal vraag ik van tevoren of een kind, als een kind dat al kan natuurlijk, van tevoren zelf een tekening wil maken of een verhaal wil schrijven over hoe hij of zij zich voelt. Dit zet een kind al aan tot nadenken over de situatie waarin het zit en dat werkt positief tijdens het intake gedeelte.

Spiegelen: 

Soms is het ook verstandig om als ouder/ verzorger naast hun een kind ook zelf een behandeling te doen. Uit ervaring is namelijk gebleken dat ouders en kinderen elkaar regelmatig spiegelen.

Als wij als ouders open willen staan voor de gedachte dat kinderen vaak onze spiegel zijn, zijn we op twee manieren bezig. We erkennen dat we niet alleen bezig zijn met het leren aan onze kinderen, maar wij kunnen ook van hen heel veel leren.
Wanneer je in deze spiegel durft te kijken, kunnen we inzicht krijgen in bepaalde patronen in ons leven en gedrag.
Wanneer de ouder een bepaald patroon kan veranderen, hoeft het kind niet meer als spiegel te fungeren en verandert soms automatisch zijn of haar gedrag.
De ouders begrijpen nu beter wat hun kind duidelijk wil maken, welk proces er speelt.
Tijdens een consult wordt vaak ook het proces als een soort puzzel zichtbaar. De stukjes die op dat moment van belang zijn voor het proces van het kind en/of ouders, pakken we aan en proberen we een plaats te geven, zodat een negatief proces in een positief getransformeerd wordt.

Ook van kinderen hoor je of merk je soms dat ze niet lekker in hun vel zitten, angsten hebben, overgevoelig zijn voor prikkels uit hun omgeving, snel uit balans zijn e.d. De onderstaande behandelvormen kunnen ervoor zorgen dat een kind weer meer zelfvertrouwen krijgt, weer beter weet wat hij of zij wel en niet wil. Ze kunnen beter overweg met hun gevoeligheid, ze leren weer zichzelf te zijn, kunnen beter omgaan met zichzelf en hun talenten en leren weer met hun beide voeten op de grond te staan.

Behandelvormen:

De Kleine Vuurtoren heeft als behandelvormen: Bach Bloesemremedies, NEI, Reiki

Waarbij kunnen deze behandelvormen helpen?

 • wanneer er thuis of op school problemen zijn;
 • wanneer de ouders zich zorgen maken;
 • wanneer het kind situaties gaat vermijden;
 • wanneer er behoefte is aan ondersteuning;

Problemen bij kinderen:
 

 • Geboortetrauma;
 • Bedplassen;
 • Zindelijkheid;
 • Angsten;
 • Slaapproblemen/ nachtmerries;
 • Driftbuien;
 • Verlatingsangst;
 • Moeite met overgangen;
 • Boosheid/ agressief gedrag;
 • Concentratieproblemen;
 • Buikpijn;
 • Gebrek aan zelfvertrouwen/ onzekerheid/ faalangst;
 • Spelen, niet samen kunnen spelen bijv.;
 • Naar peuterspeelzaal of school gaan;
 • Gedragsproblemen;
 • Pesten of gepest worden;
 • Verlegenheid;
 • Blozen;
 • Stotteren;
 • Tics;
 • Verhuizing;
 • Hyperventilatie;
 • Stress;
 • Overbezorgdheid;
 • Traumaverwerking;
 • Negatief zelfbeeld;
 • Huilen/ zich snel geraakt voelen;
 • Overgangsfases als van peuter naar kleuter etc. en uiteindelijk de puberteit;
 • Geen aansluiting kunnen vinden bij andere kinderen of “de groep”;
 • Gebrek aan motivatie;
 • Eenzaamheid;
 • Depressieve gevoelens;
 • Prikkelbaar zijn;
 • Geen zin in school of een hekel aan school heeft;
 • Persoonlijke weerstand tegen leerkracht(en) hebben;
 • Het gevoel "de weg kwijt zijn".

Deze ongewenste emoties beïnvloeden op hun beurt weer het lichaam. Dit kan zich uiten in diverse lichamelijke klachten, denk bijvoorbeeld aan:

 • Hoofdpijn;
 • Slapeloosheid, nachtmerries;
 • Buikpijn;
 • Bedplassen;
 • Eczeem en andere huidirritaties;
 • Psychosomatische klachten.

De behandelingen helpen tevens bij het ontwikkelen van een stukje persoonlijke groei. Denk daarbij aan:

 • Het krijgen van meer zelfvertrouwen;
 • Het leren opkomen voor jezelf;
 • Het doorbreken en loslaten van ongewenste patronen;
 • Blij te zijn met wie je bent!

Wanneer er sprake is van één of meerdere klachten kan gekozen worden voor een behandelmethode of een combinatie van behandelmethodes. Hieronder worden deze toegelicht. 

 1. Bach Bloesemtherapie:

Is heel geschikt voor kinderen omdat het een liefdevolle en zachtaardige behandelmethode is die, zowel de ouder/ verzorger als het kind, helpt inzicht te krijgen in bepaald gedrag en/ of emoties. Soms kan het even lastig zijn om er achter te komen wat de achterliggende emotie bij een klacht is; vooral bij kinderen is er vaak meer aan de hand en is de lichamelijke klacht of het afwijkende gedrag een 'schreeuw' om hulp en aandacht. Soms wordt er gebruik gemaakt van de biotensor. Kinderen vinden dit prachtig en daardoor staan ze ook weer meer open voor hetgeen hen bezig houdt.

Doordat kinderen nog heel dicht bij hun kern staan, reageren ze vaak snel op het gebruik van de Bach Bloesemremedies. Uit ervaring weet ik dat ze er, hoe jong ze ook zijn, regelmatig zelf om vragen. Kwaad kan dat niet, het werkt namelijk niet verslavend en kan heel intuïtief gebruikt worden.

Ook kan er gewerkt worden met Bach Bloesemkaarten, de afbeeldingen spreken kinderen erg aan en kan een goede vertaling geven van hun innerlijke wereld. Hiernaast kan ook gekozen worden voor een vragenlijst, gericht op kinderen. Het is aan te raden deze thuis in te vullen en van tevoren al in te leveren, zodat ik alvast wat voorwerk kan doen. Deze lijst kan opgehaald worden, maar ook via e-mail doorgezonden en teruggemaild worden.

Hoe lang moet een kind behandeld worden?

Dit is afhankelijk van de aard van de klacht. Het lijkt een beetje op het afpellen van een ui. Wanneer de klacht nog maar sinds kort bestaat werken de bloesems soms direct of na korte tijd, omdat er maar weinig laagjes hoeven te worden afgepeld.
Wanneer de klacht al veel langer aanwezig is of door iets ouds veroorzaakt wordt of aan een gedrag wat nog nooit iets mee is gedaan, dan zullen de bloesems eerst de laagjes die bovenop de oorzaak gekomen zijn afpellen, net zolang totdat de eigenlijke oorzaak van de klacht aan de oppervlakte is gekomen en duurt de behandeling dus langer.

In de praktijk blijkt dat kinderen heel snel reageren op de bloesemremedies. Ze hebben vaak niet zoveel “laagjes” opgebouwd over de klacht heen als dat bij volwassenen vaak het geval is.

 1. Reiki:

Kinderen vinden de Reikienergie vaak heerlijk, ze ontspannen er over het algemeen snel door en kunnen zich er gemakkelijk voor openstellen. Doordat kinderen kleinere lichamen hebben, nemen ze de energie ook sneller op. Vandaar dat een consult van een kwartier voor baby’s, peuters & kleuters t/m 3 jaar vaak al voldoende kan zijn. Kinderen van 4 t/m 8 jaar kunnen binnen een half uur behandeld worden en kinderen vanaf 9 jaar kunnen het soms al langer volhouden. 

Baby’s en peuters kunnen bij hun vader of moeder op schoot zitten. De handen worden op het hoofd, de buik en de voeten gelegd. Dit kan spelenderwijs gaan, kinderen vinden het vaak lekker en ontspannen vaak snel. Baby’s vallen ook wel eens in slaap.Oudere kinderen kunnen zitten op een stoel, of liggen op de behandeltafel. Kinderen behandelen gaat vrij gemakkelijk, ze laten het toe totdat ze voldoende energie opgepikt hebben en dus niet meer willen. Kleine kinderen gaan woelen om de handen kwijt te raken, oudere kinderen zullen weglopen, de handen wegduwen of gewoon zeggen dat het klaar is!  

 1. NEI:

Dit is een eenvoudige en prettige methode waarbij je het verschil in spierspanning meet door middel van het toepassen van de spiertest.
Bij jonge kinderen kan overigens één van de ouders of verzorgers tussenpersoon zijn.
Kinderen die al ouder zijn, kunnen zelf actief deelnemen aan het proces. Wezenlijk voor deze vorm van therapie is dat het kind voelt dat het de baas is over zijn eigen gevoelens. Daardoor groeit het zelfvertrouwen en ontwikkelt het kind een nieuw zelfbewustzijn. 

Alles wat in het leven gebeurt, dus ook bij kinderen, wordt opgeslagen in het onderbewuste gedeelte. Dit zijn prettige en minder prettige, en ook prikkels van ‘gewone dagelijkse gebeurtenissen’. Sommige van deze prikkels slaat het onderbewustzijn op als prettig, maar andere, ogenschijnlijke ‘niet belangrijke prikkels’ kunnen toch soms heel direct en hard aankomen bij het kind.
We herinneren niet alles (bewust) van wat er is opgeslagen. En dit is maar goed ook, want anders zouden we 'overspoelt' worden door deze informatie.
Echter, wanneer dit nodig is, kunnen we wel weer bij deze informatie komen.
Met NEI zie je door het stellen van de juiste vraagstellingen direct wat er speelt op het onderbewuste deel. Het geeft direct veel inzicht in (emotionele) vraagstukken waar je als kind (of ouder) mee zit. 

Tijdens het NEI consult met kinderen maak ik gebruik van de spiertest. Het lichaam geeft precies aan wat onze (innerlijke) waarheid is en wat niet.Om het principe achter deze techniek aan kinderen uit te leggen, gebruik ik vaak de metafoor van een bergkast op zolder. In deze kast wordt steeds van alles opgeborgen door de jaren heen. We zien dan op een gegeven moment niet meer wat er achter in de kast op de planken ligt, omdat er van alles voor staat. De spiertest helpt om te achterhalen waar de spullen opgeborgen zijn en die in de weg staan om nieuwe spulletjes op te kunnen bergen.

Door NEI toe te passen worden de spullen in de kast weer geordend en oude onbruikbare spullen worden weggedaan. Dit kun je vergelijken met je bewustzijn en je onderbewustzijn. Je bewustzijn is van waaruit je handelt. Echter, dit wordt vaak in grote mate gestuurd vanuit je onderbewuste. Je gevoel, je emoties komen ook uit het onderbewuste vandaan. Het onderbewustzijn wordt, net als bij een computer, geprogrammeerd door onze ervaringen. Veel van onze programma's komen van vroeger, toen we nog kind waren. Soms kan zelfs de periode van voor de geboorte van invloed zijn. 

Ieder kind krijgt als ondersteuning na het NEI consult een Bach Bloesemremedie mee, welke past bij de situatie die tijdens het consult naar boven is gekomen. 

(Voor meer informatie kunt u meer lezen op onze site bij de afzonderlijke behandelmethodes.)

Wel of niet naar de (huis)arts?

Deze behandelmethoden vervangen geen arts, maar kunnen wel duidelijkheid geven over de achterliggende, diepere oorzaken van klachten en emotionele problemen. Daarnaast ondersteunen ze ook de reguliere behandelmethoden. Bovengenoemde methoden kunnen ook naast deze reguliere methoden gebruikt worden. Ze hebben ook een ondersteunend effect op reguliere en homeopathische middelen en op aanvullende (voedings)supplementen.

Wanneer u zich niet gerust voelt over het welzijn van uw kind raden wij u aan contact op te nemen met uw (huis)arts.