7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

3.  Beech (Beuk):

Arrogant, onverdraagzaam, intolerant, oordelen, kritisch.

8.  Chicory (Cichorei):

Bezitsdrang, eigenliefde, medelijden met zichzelf, zorgen graag voor anderen, corrigeert graag.

27. Rock Water (Bronwater):

Voorbeeld willen zijn, zelfonderdrukking, streng voor zichzelf.

31. Vervain (IJzerhard):

Al te grote geestdrift, overdrijving, stress, anderen willen overtuigen van hun ideaal.

32. Vine (Wijnstok):

Dominant, bazig, eerzucht, onbuigzaam, uitvoerend type.