5. Overgevoeligheid voor invloeden van buitenaf

1.   Agrimony (Agrimonie):

Geestelijke kwelling, geheim gehouden zorgen, schijnbaar opgewekt.

4.  Centaury (Duizendguldenkruid):

Beïnvloedbaar, geen nee kunnen zeggen, zwakke wil, gewillige dienaren.

15. Holly (Hulst):

Jaloers, afgunst, soms zelf haatgevoelens, achterdochtigheid.

33. Walnut (Walnoot):

Patroondoorbreker, beïnvloedbaar, overgevoelig voor gewoonten en denkbeelden van anderen.