4.Eenzaamheid

14. Heather (Struikheide):

Egocentrisch, eenzaamheid, zelfbeklag, eigen belang, bezorgd over zichzelf.

18. Impatiens (Reuzenbalsemien):

In eigen tempo willen werken en denken, ongeduldig zijn, spanning.

34. Water Violet (Waterviolier):

Trots, gereserveerd, alleen willen zijn, uit de hoogte zijn.