2. Onzekerheid

5.  Cerato (Loodkruid):

Twijfel aan eigen bekwaamheid, zichzelf wantrouwen, gebrek aan vertrouwen op eigen intuïtie.

12.  Gentian (Gentiaan):

Twijfel, ontmoediging, depressie van bekende oorsprong.

13. Gorse  (Gaspeldoorn):

Hopeloosheid, wanhoop, verloren vertrouwen, gelatenheid, berusting, gebrek aan ambitie.

17. Hornbeam (Haagbeuk):

Vermoeidheid (“maandagmorgen gevoel”), afmatting, geestelijke en lichamelijke uitputting.

28. Scleranthus (Hardbloem):

Onzekerheid en besluiteloosheid, wisselende stemmingen, onstandvastigheid, aarzeling.

36. Wild Oat (Dravik):

Onzekerheid, moedeloosheid, ontevredenheid, teveel mogelijkheden zien.